• در کشورهای مختلف، با ۵۶ دلار چند کیلومتر می‌توان #رانندگی کرد؛ شرکت ویگو انگلستان رتبه‌بندی قیمت #سوخت را در پنجاه کشور جهان منتشر کرد که در آن #ایران ارزان‌ترین #بنزین را دارد هنگ‌کنگ نیز با ۴۴۰ کیلومتر گران‌ترین بنزین را دارا است. | https://goo.gl/y۴۵cfP