• ماندن به هر قیمتی، یعنی #تاج تمامی حامیان خود در #فدراسیون_فوتبال را به صندلی ریاست بفروشد و بر سر یاران غار خود معامله کند. متلاشی شدن باند اصفهانی‌ها یعنی آمدن نفرات جدیدی که با تاج همسو نخواهند بود و رئیس خوش خیال مترسکی خواهد شد که سرنوشتی جز یک وداع تلخ با صندلی اش ندارد