• مسوول رسانه‌ای تیم‌ملی بین دو‌نیمه درجواب میثاقی که پرسید چرا کنفرانس خبری نبود،میگوید: خبرنگار آزادانه سوال میپرسد و‌حقش است که بپرسد. ما برای اینکه نمیخواهیم جواب بعضی سوالات را بدهیم کنفرانس نگذاشتیم. پ.ن: خب دست مربی هایتان را کمی ببندید که مجبور نشوید از سوال فرار کنید. https://twitter.com/PejmanRahbar/status/۱۰۶۳۱۲۸۷۵۰۹۲۸۲۷۷۵۰۴ …