• سید امیر سیاح   amirsayah1@

    1397/08/24 ساعت 11:58

    نمی‌دانم #سلطان_سکه دقیقا به چه جرمی اعدام شده اما مطمئنم پیش خرید سکه ازدولت جرم نیست لازم است اولا درباره این پرونده اطلاع رسانی و افکارعمومی توجیه شوند ثانیا مسئولان پیش‌فروش کننده سکه نیز محاکمه شوند خرید سکه جرم نیست ولی حراج منابع طلای کشور در آستانه تحریم، حتما خیانت است