• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/24 ساعت 22:06

    امروز همه در #ایران به این اجماع رسیده‌اند که نگاه استراتژیک به #مقاومت تنها گزینه منطقی پیش روی است. مطلب بسیار سخیفی که وزیر خارجه #آمریکا در چند روز گذشته اظهار کرد وگفت که مردم ایران باید بین نداشتن غذا وکنارآمدن باآمریکا یکی را انتخاب کنند یکی از علائم نادانی ابلهانه اوست.