• همزمانی اعدام فعالان بازار سکه (#سلطان_سکه) و استعفای دکتر #مسعود_نیلی از دولت، تلنگر مهمی به طرفداران #بازار آزاد است. آزادی گیاه ظریف و حساسی است که از دل روابط انسانی می‌روید. بیایید بازنگری اساسی داشته باشیم برای بنای یک اقتصاد انسانی در ایران.