• سيد محمود رضوي   smahmoodrazavi@

    1397/08/24 ساعت 10:51

    چند روزی است هوا بارانی ست،ماهم درحال فیلمبرداری سکانس‌های خارجی #ماجرای_نیمروز۲ #ردخون هستیم خیلی کار این روزها سخت و طولانی شد اما باران رابه فال نیک میگیرم،چون خدا در قرآن #باران را زنده کننده(فیحیی به الارض)،روزی رسان(رزقا لکم)،پاک کننده(ماء طهورا)و برکت زا(ماء مبارکا)مینامد