• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/08/24 ساعت 11:01

    محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص زمان ترک مسئولیت #افشانی از شهرداری تهران گفت: طبق قراری که با آقای افشانی داشته‌ایم به محض صدور حکم آقای #حناچی باید از مسئولیت خود کناره گیری کند