• اکبر رنجبرزاده   ARanjbarzade@

    1397/08/24 ساعت 16:11

    #سلطان_سکه به سزای عمل مجرمانه‌اش رسید اما شایسته است عاملان رانت خواری که امکان خرید این حجم از سکه و دلار را فراهم کردند، نیز محاکمه و مجازات شوند. امیدواریم این اقدام صحیح، مجالی برای فرار متخلفین اصلی نباشد