• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/08/24 ساعت 22:12

    قربون نشریه چیز فهم! فارن پالیسی: #ترامپ می‌پندارد، تحریمِ ایران ابزار سحرآمیز است اما‌ #تحریمها منافع آمریکا را تامین نمیکند. بله #ایران را تحت فشار قرار می‌دهد اما هدف اصلی، یعنی متقاعد ساختن ایران به همکاری را تامین نمیکند بلکه دقیقا نتیجه عکس می‌دهد.