• حالا اصلن فوتبال به کنار، نام آنچه در سالنهای والیبال اتفاق می‌افتد، چیست؟ گشایش است؟ حضور کارمندان و خانواده بازیکنان در بازی‌های ملی برای بستن دهن اف آی وی بی نامش چیست؟