• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/23 ساعت 14:36

    چند پلان از ۲۶ سال زندگی #سلطان_سکه/ او هنگام دستگیری دو جمله را به مأموران می‌گوید: «بروید و به خود افتخار کنید که مرا دستگیر کرده‌اید.» «بروید و با افتخار به دیگران بگویید که توانسته‌اید سلطان #سکه را بگیرید» http://tn.ai/۱۸۷۵۵۳۸