• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/08/23 ساعت 18:58

    یه مثلی هست که میگوید: «خونه عروس عروسیه، خونه دوماد هیچ خبری نیس!» البته شاید هم تداوم صبوری دولت جناب #دکتر_روحانی در مقابل اروپا این مثل دیگر باشد که: «بی خیال، آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب!» #برجام_اروپایی