• از بازی بولیوی تا بازی کاشیما چند بازی برگزار شد؟ در کدامشان زنان اجازه داشتند وارد استادیوم شوند؟نام اتفاقات بازی بولیوی چه بود؟نمایش بود یا گشایش؟