• طرح جایگزینی #رنو ساندرو و تندر ۹۰، با #پراید و #تیبا تایید شد؛ مدیرعامل #سایپا در مصاحبه با خبرنگاران حاضر در نمایشگاه قطعات خودروی تهران، گفت بخشنامه ۳۳۳۵۸۰ این شرکت که درباره پیشنهاد جایگزینی به خریداران محصولات رنو بود اجباری نیست و به در خواست آنها قابل انجام خواهد بود.