• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1397/08/23 ساعت 14:48

    #سلطان_سکه در آخرین مصاحبه عمرش به خبرنگار سیگار تعارف می‌کند و می‌گوید: اگر سیگار می‌کشی بردار. من گران‌ترین سیگار ایران را می‌کشم. وقتی در زندان گفتند از این به بعد راحت سیگار بکش، فهمیدم حکمم قطعی شده

    در این تصویر سیگار او هم دیده می‌شود.
    کسی می‍تونه بفهمه این چه سیگاریه؟