• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/22 ساعت 22:53

    همانطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند نتیجه نگاه به غرب جز معطلی و منت نیست لذا ما نباید معطل #برجام و #FATF شویم و آبی از این دو برای سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد کشور برای دولت گرم نمی‌شود. #ظریف