• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1397/08/22 ساعت 23:50

    طی بخشنامه‌ای تمامی پیمانکاران خدماتی، نظافتی، عمرانی و شرکت‌های زیر مجموعه #شهرداری را ملزم کردم ظرف ١۵ روز، معاینه فنی خودروهای خود را انجام دهند. همچنین مکاتباتی با دستگاه‌های استان انجام شده تا با معاینه فنی خودروهای خود به بهبود کیفیت #هوا کمک کنند.

    #هوای_پاک