• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/08/22 ساعت 09:19

    برای قطع #سوئیفت به عنوان دستاورد جدید تحریم پروپاگاندا نکنید روحانی۳۱/۱/۹۷: «چهار سال گذشته می‌رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس تهیه می‌کردیم در هواپیما می‌گذاشتیم، بیمه می‌کردیم در فرودگاه با ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی می‌آوردیم»