• مهدی مهدویان صدر   mehdi_mahdavian@

    1397/08/22 ساعت 02:26

    یک کانال تلگرامی به استناد گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۸۹ اقدام به خبرسازی برای ابقای برخی بازنشستگان از جمله آقای #تاج نموده است. در سال ۸۹ این گزارش صرفا درباره موضوع نحوه ارتباط سازمان تربیت بدنی و سازمانهای بین المللی از جمله فیفا بیان شده #فدراسیون_فوتبال