• احمدامیرآبادی فراهانی   ahmadamirabadi1@

    1397/08/21 ساعت 09:54

    سوالم ازاقای #آخوندی که چرا موافقت کردید به قضاتی که مسئولیت مبارزه با #زمین_خواری داشتندآپارتمان داده شود به دلیل استعفای ایشان دیگردرمجلس مطرح نمی‌گردد. پ.ن. اول:قضات پیشنهاد را نپذیرفتند پ.ن.دوم:شورای مردمی تهران پیگیری خواهندکرد؟!! #شهردارتهران #شفافیت