• یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات #مجلس می‌گوید ۱۲ بانکی که در لیست سیاه #سوئیفت قرار ندارند توان فعالیت‌های بین المللی را ندارد. http://www.icana.ir/Fa/News/۴۰۸۷۰۸