• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1397/08/21 ساعت 12:27

    خبرگزاری فارس خبرداده که مسئولان #بانک_ملی اعلام کردند،ازامروز دسترسی این بانک به #سوئیفت قطع می‌شود. توجه کنید #خبرگزاری_فارس خبرداده است.همانهاکه ۳سال دربرابر خبروصل سوئیفت، می‌گفتند نهههه هیچ سوئیفتی درکار نیست وبرجام حاصلی نداشته.کاش حالاحداقل یادخبرهای سابق خودشان بیافتند.