• تناقضات زندگی سیاسی شاهزاده مدعی دموکراسی کار تحقیقی جالب با استناد به مطالب روزنامه‌های معتبر آمریکا مثل نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز در باره #رضا_پهلوی