• کاظم نسب، نماینده مردم #اهواز در مجلس انباشت زباله در جوار واحدهای مسکونی و آتش زدن لاشه #سگ‌ها در کوت عبدالله را امری غیرقانونی و تهدیدی جدی علیه بهداشت عمومی دانست و گفت: شهرداری در این رابطه قصور دارد و باید پاسخگو باشد. http://www.icana.ir/Fa/News/۴۰۸۷۱۵