• تا همین چند روز پیش هرچی #اصولگرا می‌شناسم میگفت که سوئیفتی در کار نبوده، اما از دیروز شروع کردن به زدن دولت که #سوئیفت داره دسترسی ما رو قطع میکنه! یکی بگه بالاخره بانک‌های ما عضو #سوئیفت بودن یا نبودن؟