• ۱۴- #علیرضا_قزوه جوانی لاغر و سیه چرده از گرمسار روزی برای انتشار شعرش به نام«مولا ویلا نداشت» به تحریریه روزنامه اطلاعات آمد و مدتی بعد عضو تحریریه شد …