• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/08/20 ساعت 14:25

    #اژه_ای: دو متخلف اقتصادی ارزی و قاچاق کالا در دادگاه‌های ویژه اقتصادی به اعدام محکوم شدند. یک قاضی به نام حجت‌الله یازرلو نیز به اتهام دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، سه سال تعلیق و ضبط اموال به میزان ۷ میلیارد تومان محکوم شد