• ۲- عده‌ای شهید شده اند … افرادی بعدها در دولت‌های مختلف فرماندار و معاون استاندار … قاضی شرعی که امروز رییس شورای فرهنگی یکی از غول‌های صنعتی ایران است … گروهی که گویا از دهه آغازین انقلاب باندی را درست کرده اند … گنگ سیرجانی‌ها