• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/20 ساعت 10:32

    اجرای سیاست‌های #اقتصاد_مقاومتی ومبارزه با جنگ اقتصادی #آمریکا نیاز به یک‌صدایی و هماهنگی در دولت به‌ویژه در حوزه اقتصاد دارد. رئیس‌جمهور در این مورد وظیفه کلیدی دارد هر چند به نظریات کارشناسی ناصحان پاک و دلسوز اعتنای چندانی نداشته‌اند.