• ۶- حسین سلیمی رییس کنونی دانشگاه علامه طباطبایی همکلاسی زیدآبادی است. او می‌گوید سلیمی از صراحت بدون لهجه او بیمناک بوده است و زود رنج بود …