• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/20 ساعت 23:39

    البته سر اعتراضات دی ماه، دوستان مجموعه توییت‌های @ThomasErdbrink ،خبرنگار #نیویورک_تایمز در ایران، را که از مشاهداتش در تهران نوشته بود، از این جهت گلباران کردند یکی بهش گفته بود، عروسک دست آخوندا!