• هفته‌ نامه شنبه   shanbemag1@

    1397/08/20 ساعت 16:45

    #امیرعلی_مهاجر @AmiraliMohajer ، از مدیران ارشد #اسنپ‌تریپ @Snapptrip در گفت‌وگو با @shanbemag۱ ، از آمار و ارقام یک بازار حداقل ۱۳هزار میلیاردتومانی گفته و البته تاکید کرده پین‌تاپین یک پروژه شکست‌خورده نبوده است.