• هر جا می‌رفتم مهدی شادمانی بود @mehdishadmani۱ …. لامصب انگار نه انگار … مثل یه #پرسپولیسی جنگجو …‌پسر تو مگه سرطان نداری؟ خوب داشته باشه کسی که ۳ ساله داره با این‌بی پیر لامصب می‌جنگه مگه نباید جانانه و با صلابت از #پرسپولیس_قهرمان دفاع کنه …مهدی شادمانی دوستت داریم