• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1397/08/19 ساعت 09:54

    واکنش #گلزار به #شایعه #دستمزد #میلیاردی‌اش برای اجرا من که بدون دستمزد به این برنامه و تلویزیون نیامده‌ام؛مابه تلویزیون نیامده ایم که به این سوالات پاسخ دهیم ما به تلویزیون آمده ایم تا یک برنامه درخشان بسازیم خبر کامل را در لینک زیر بخوانید https://goo.gl/۲TqYQo #صبا