• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/08/19 ساعت 20:27

    حدود ۱۰۰۰ نفر از زنان عمدتا از نزدیکان مدیران برای بازی فینال انتخاب می‌شوند،ظهر امروز به هتل المپیک دعوت و به آنها ناهار داده می‌شود،اموزش‌های لازم هم داده می‌شود .لباس هم به زنان انتخاب شده می‌دهند.البته حدود ۲۰۰ بلیط هم فروخته شد.خدا قوت به این همه تلاش