• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/08/19 ساعت 17:03

    سید حسن #نصرالله در مراسم روز شهید: هر اقدامی از سوی اسرائیل علیه لبنان را حتما پاسخ می‌دهیم. اسرائیل قدرت موشکی ما را تحمل نمیکند چون مانع از تجاوز او به لبنان می‌شود