• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/08/19 ساعت 10:34

    ظاهرا اعضای شورای‌شهر، بندی به آیین‌نامه افزوده‌اند که در مرحله‌ی انتخاب شهردار هر عضو شورا باید به ۵ نفر رای دهد.این نه تنها دموکراسی نیست که عین دیکتاتوری است. شاید از نظر یک عضو شورا، هیچ یک از نامزدها یا فقط یکی از نامزدها صلاحیت داشته‌ باشد اما مجبور است نام ۵ نفر را بنویسد