• هفته‌ نامه شنبه   shanbemag1@

    1397/08/19 ساعت 12:54

    شماره ۱۲۱ هفته‌نامه شنبه @shanbemag۱ منتشر شد

    #امیرعلی_مهاجر @AmiraliMohajer از مدیران ارشد #اسنپ‌تریپ @Snapptrip در گفت‌وگو با شنبه، از آمار و ارقام یک بازار حداقل ۱۳ هزارمیلیارد تومانی می‌گوید.

    اشتراک شنبه؛
    https://goo.gl/H۷NSnB