• بله آقای برانکو؛ زور نداشتیم. دوست داشتیم گل بزنیم اما زورِ گل زدن نداشتیم. شکست را می‌پذیریم. بدون بهانه. شما به ما یاد دادید با وجود همه سختی‌ها، بهانه نیاوریم. بجنگیم وسرمان پایین باشد.مثل تک‌تک هوادارانی که پایان بازی شعار دادند: پرسپولیس باغیرت.نایب‌قهرمانیِ آسیا مبارک‌تان.