• صادق الحسینی   alhosseini@

    1397/08/19 ساعت 14:44

    برای روشن شدن اینکه هر کشور چه سهمی در رشد اقتصادی جهان دارد این تصویر گویاست. در ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ #چین به تنهایی ۳۵٪ کل #رشد دنیا را می‌سازد و امریکا ۱۷٪.
    هند به تنهایی با ۸٪ به اندازه کل اروپا در رشد جهان تاثیر دارد.