• برانکو در کنفرانس خبری: من حداکثر اعتماد به همین بازیکنانم دارم. سه بازیکن از تیمم رفتند و سه بازیکن مصدوم داشتم و یک بازیکن محروم اما بازی تیمم خوب بود. به بازیکنانم افتخار می‌کنم. از هواداران متشکرم برای این جو فوق‌العاده.