• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/08/18 ساعت 09:58

    زلزله ۶.۸ ریشتری در #نروژ موسسه لرزه نگاری #آمریکا از وقوع زلزله ۶.۸ ریشتری در جزیره یان ماین نروژ در اقیانوس منجمد شمالی خبرداد. /مهر