• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1397/08/18 ساعت 17:07

    موضوع #جمال_خاشقجی وقتل وی درکنسولگری به اندازه کافی مهم و برای عربستان ویرانگر بوده است که نیازبه ورود ایران نباشد.ترکیه بامهارت برای روزهاخبر رابالانگه داشت وریاض را وادار به پذیرش اشتباهش کرد.موضوع قتل #خاشقجی رااینگونه پیوند زدن به ماجرای یک رسانه وایران کمک به عربستان است.