• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/18 ساعت 22:46

    اخیراً #ترامپ در نمایش تحریم‌ها به عنصر مسخره‌ای در جهان تبدیل شده است زیرا می‌خواست فروش نفت #ایران صفر شود و خریداران نفت را تهدید می‌کرد اما در عین حال ۸کشور را از #تحریم خرید نفت ایران معاف کرد.