• مهسا جزینی   JaziniMahsa@

    1397/08/18 ساعت 12:39

    اهمیت موضوع حتی اگه درست باشه واقعا در حد قتل نبوده! خودتون و خودمون رو گول نزنیم و ماجرای قتل رو تقلیل ندیم و تک عاملی نبینیم و تحلیل سطحی نکنیم. رابطه #خاشقچی و دولت #عربستان یه گذشته و سابقه‌ای داره. همه کنش‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرهای اخیرش علیه #عربستان #سعید_کمالی_دهقان