• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/18 ساعت 23:18

    اگر تردید دارید یا نگرانید که نشانی ایی‌میل‌تان در دسترس کسانی قرار گرفته باشد که به آن‌ها اطمینان ندارید، به این وبسایت Haveibeenpwned مراجعه کنید. اگر دیدید که یکی از حساب‌های کاربری تان ممکن است به دست کسانی افتاده باشد، فورا گذرواژه‌ی آن حساب را تغییر دهید.