• #خاشقجی بزرگتر از این بود که برای به زبان اوردن مسئله‌ای تقریبا روشن (که سعودی اسپانسر ایران اینترنشنال است) کشته شود. این شبکه هم کم اهمیت‌تر از آن است که تصور کنیم #بن‌سلمان به خاطرش حاضر می‌شود چنین قتل پرهزینه‌ای را طراحی کند.