• سید جواد ساداتی نژاد   drsadatinejad@

    1397/08/17 ساعت 13:19

    برخی اشخاص و گروه‌های سیاسی داخلی به گونه‌ای از پیروزی دموکراتها در انتخابات مجلس نمایندگان #آمریکا ابراز خوشحالی می‌کنند که گویی فراموش کرده اند سنگ بنای #تحریم‌های موجود را همین دموکراتها گذاشتند و دولت آنها آغازگر بدعهدی بعد از #برجام_نافرجام بود.