• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/08/17 ساعت 22:54

    با وجود همه اتفاقات ناامیدکننده در اقتصاد ایران نرخ #مشارکت اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه نشاندهنده امیدواری در بازار کار همچنان حدود ۴۰ درصد است. در دوران احمدی‌نژاد این نرخ تا ۳۷ درصد نزول کرده بود.
    #مرکز_آمار
    #امید